Mens


De mens is een misverstand.
Dwangmatig verorbert zij ongerept,
braakt bijtend vuil waar zij slaapt.

Drie afslagen naar links
en we waren zwartgroen geweest,
slijmerig en zonder naam.

Zonder blikken of blozen
hadden wij ons geschikt naar onze plaats,
onze horloges hadden eeuwen aangetikt,
ons intellect bestaan uit evenwicht.

Kleine ruimtes
verraden onze schaduwkant.
Wij zijn niet enkel zuurstofwezens,
ademen onverminderd
broeikasgas de ether in.

Maar wij definiëren ons
door wat we nemen,
niet door wat we geven.