Gepubliceerd in "Buiten Onze Gedachten is Geen Tijd" van Uitgeverij Gopher (2021)

Groeven

De groeven in ons gezicht
zijn niets meer dan breuklijnen
tussen wie wij zijn,
en wie wij waren.
Zoals een huis op een schuivende aardplaat:
trots, maar niet langer in staat
haar zwakke plekken
te verbergen.

Onze ingezakte ogen
doen vermoeden dat we nog alles geven,
en alles geloven.
En geven doen we,
maar op routine
als een machine
die blijft steken, onverbiddelijk
ritme tot regel maakt.

Dit is geen ouderdom.
Dit is het leven zelf dat haar handen uitstrekt
om te zien hoe ver ze
reikt, hoe lang ze kan blijven zwieren, zo,
op haar tenen, te bewegen
zonder om te vallen,
zonder ook maar even
niet alles te geven.